KildeID: 100507

Koppskatt 1645-1646 for Nordhordland, Sunnhordland og Voss

Geografi

Fylke:
Hordaland
Kommune (1947):
Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Odda, Os, Strandebarm, Ullensvang, Ulvik, Voss, Vossestrand

Merknader

Listene som gjeld koppskatten 1645-46 for Nordhordland og Voss og Sunnhordland ligg i Lensrekneskapane, Eldre avdeling, Riksarkivet i boks 102 som legg 6 og 7

Periode (liste):
1645-1646
Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert av:
Olaug Nylund, Ættehistorisk Institutt, Hordaland
Transkribert når:
1992-1993
Først publisert:
1998-01-20
Sist publisert:
2014-05-21
Merknader (transkripsjon):
Koppskatten skulle omfatte alle personar i Noreg over 15 års alder. Det varierer litt frå futedømme til futedømme korleis sjølve listene er ført. Nokre har teke med namn på husfar, ektefelle, barn og tenarar, medan andre berre har med namnet på hovudpersonen, og berre har talet på dei andre i hushaldet over 15 års alder. Mange trur underregistreringa i koppskatten 1645-46 er stor, men den er den første tilnærma landsdekkande "folketeljing" vi har. Registeret er laga i 1992-1993 av Olaug Nylund for Ættehistorisk Institutt, Hordaland.