KildeID: 100429

Stamrullen for Østerdalske kompani

Geografi

Fylke:
Hedmark
Kommune (1947):
Elverum, Tolga, Trysil, Tynset, Åmot
Geografisk område:
Sør-Østerdal fogd.
Periode (liste):
1795-1895
Merknader (liste):
Stamruller ble tatt i bruk fra 1795. Sluttåret 1895 er derimot bare et anslag.
Transkriberingsgrunnlag:
original

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert av:
Inger-Karin Martinsen, Statsarkivet i Hamar
Transkribert når:
1999
Først publisert:
1999-06-07
Sist publisert:
2014-02-18
Merknader (transkripsjon):
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker Stamruller Stamruller ble tatt i bruk i 1795. De fikk stor betydning på to områder. Ved at de var basert på trykte skjema og utstyrt med nøyaktige regler for føring og oppbevaring, førte de til mer enhetlig utforming enn tilfellet hadde vært tidligere. I de tidligere rullene hadde bare gutter over 16 års alder vært av interesse for rulleførerne. Stamrullene forutsatte at guttene ble registrert i rullen allerede ved dåpen. Til grunn for stamrullene skulle prestenes "av- og tilgangslister" ligge. Men rulleføreren hadde også andre kilder, ikke minst opplysninger fra "legdsmannen", en person som hadde ansvar for mannskapet i sitt legd. Stamrullene skal følge guttene til de ble innrullert som soldater, ble overført til andre kompanier, eller ble slettet som ubrukelige eller døde. I alle slike tilfeller skulle årsaken til sletting av rullen angis.