KildeID: 100347

Skatteliste 1739-1743 for Senja og Troms fogderi fra fogd Tønders skattenotater

Geografi

Fylke:
Troms
Kommune (1947):
Astafjord, Berg, Dyrøy, Helgøy, Hillesøy, Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Lenvik, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Torsken, Tranøy, Tromsø, Tromsøysund
Geografisk område:
Senja og Troms fogd.

Merknader

I skiftet etter fogd Andreas Tønder, Vang, Lenvik, fantes to noteringsbøker over restanser på skyldige skatter og avgifter blant leilendingene i Senja og Troms fogderi. Bøkene var ført til og med mai/juni 1743. I tillegg hadde sorenskriver Jørgen Kiergaard, Gibostad, Lenvik (fogdens svigersønn) en liste over landskyld for 1750, samt skyldig betaling for utdelt korn 1750 (skiftet ble holdt dette året). Dataene er et personregister over disse noteringsbøkene og listene.

Periode (liste):
1739-1743
Lisens:
Digitalpensjonatet

Rettighetshaver (eier):
Åse Kvitle Kristiansen

Transkribert av:
Åse Kvitle Kristiansen
Først publisert:
2002-03-14
Sist publisert:
2014-10-01