Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland

SAT/A-1459

852: Skjerstad

L0756: Klokkerbok, Skjerstad prestegjeld, Skjerstad sokn

Arkivreferanse: SAT/A-1459/852/L0756
KildeID: 10033

Klokkerbok for Skjerstad prestegjeld, Skjerstad sokn 1902-1916 (1842P)

Geografi

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Skjerstad
Geografisk område:
Skjerstad prgj., Skjerstad sokn
Skannet:
2007-02-15
Merknader:
Periode (liste):
1903-1904
Transkriberingsgrunnlag:
Scanning

Lisens:
Digitalpensjonatet

Rettighetshaver (eier):
Inger Elisabeth Håkestad

Transkribert av:
Inger Håkestad
Transkribert når:
Mars 2019
Korrekturlest av:
Leif Håkestad
Korrekturlest når:
April 2019
Først publisert:
2019-05-06
Sist publisert:
2019-05-06