Fanger ved Trondhjem Tugthus 1751-1763

Geografi

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Trondheim
Geografisk område:
Trondheim komm.
Søkbar for:
1751-1763
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Transkribert av:
Hallvard Bragstad
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2009-02-03
Sist publisert:
2014-02-14
Merknader:
Dette er avskrift av den nesteldste bevarte protokollen for Trondheim Tukthus. Protokollen starter i 1751, og føres frem til 1763 – med noen fanger som blir frigitt seinere. Det virker som om det er Tukthusets forvalter, Jakob Borch, som har ført protokollen, skriften ser ganske så lik ut hele tiden. Det er store mangler mht. å beskrive forbrytelsen, dom, og løslatelsestid i denne protokollen. For noen fangers vedkommende, er det bare notert navn, samt hva de evt. har fått utdelt av klær eller stoff til å lage klær av. Protokollen omfatter kun 103 fanger, de fleste er kvinner.