KildeID: 100245

Norske prisonfanger i England 1807-1814

Geografi

Land:
Storbritannia

Merknader

Dataene er hentet fra Admiralitetets arkiv i Public Record Office i London. Protokoller over dansk-norske fanger er mikrofilmet og Statsarkivet i Kristiansand og Aust-Agder-Arkivet i Arendal har mikrofilmene tilgjengelig for publikum.

Periode (liste):
1807-1814
Transkriberingsgrunnlag:
Mikrofilm og kartotekkort

Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert av:
Ansatte ved Statsarkivet i Kristiansand
Først publisert:
2012-01-19
Sist publisert:
2015-05-29
Merknader (transkripsjon):
Databasen over norske prison-fanger bygger på et eldre manuelt navneregister på kartotek-kort. Dette registeret ble utarbeidet ved Statsarkivet i Kristiansand i 1987 på grunnlag av de mest fullstendige fangeprotokollene som finnes på mikrofilmene. Siktemålet var å få registrert flest mulig av de norske krigs­fangene. Et utvalg av de viktigste opplysninger fra proto­kollene ble tatt med på kortene, som er satt opp etter føl­gende hovedmønster på fire linjer: 1. Navn . 2. Fødested , alder (ved mottak i fangeleiren), stilling/rang . 3. Dato for kapring/arrestasjon, sted , prisens navn (og hvil­ken type av fartøy). 4. Opplysninger om avgang fra fangeleiren: a) Utvekslet, overført, løslatt, død eller rømt. b) Dato. c) Opplys­ninger om hvorhen overført eller avgitt (sted eller skipets navn), eventuelt om dødsårsak eller sykdoms­symptomer.