Jordmødre 1862-1919 ved Bergen jordmorskole

Geografi

Fylke:
Bergen
Kommune (1947):
Bergen
Geografisk område:
Bergen komm.
Søkbar for:
1862-1919
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
1996
Transkribert av:
Mona Handeland
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
1998-01-25
Sist publisert:
2014-01-16
Merknader:
Statens jordmorhøgskole i Bergen har avlevert sitt eldre arkiv til Statsarkivet i Bergen. Skolen ble grunnlagt i 1862. Den eldste protokollen over uteksaminerte jordmødre dekker perioden 28. april 1862- 30. april 1919, og forteller om 877 jordmødre som ble uteksaminert og som avla sin tjenesteed. Databasen er laget i 1996 av Mona Handeland, Statsarkivet i Bergen.