KildeID: 100103

Borgere i Trondheim 1818

Geografi

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Trondheim
Periode (liste):
1818
Rettighetshaver (eier):
Slekt og Data Sør-Trøndelag, Arkivverket

Transkribert av:
Petter Stene
Transkribert når:
2008
Først publisert:
2008-12-03
Sist publisert:
2014-01-069
Merknader (transkripsjon):
Tronhjems Kjöbstads Borgere 1818 Fortegnelse over Tronhjems Kjöbstads Borgere i Juni 1818 Samlet og ordnet til den Klasse, Enhver henhörer ved Politimester M.Lie Tronhjem Trykt av Chr. K. Winding. 1818