Byfogd og Byskriver i Bergen

SAB/A-3401

06: Bergen skifterett

06Ea: Skiftedokumenter - Skifteakter

Skifteregister (skifteakter) for Bergen byfogd 1782-1796

Geografi

Fylke:
Bergen
Kommune (1947):
Bergen
Geografisk område:
Bergen byfogd, Bergen byskr.

Merknader

Registeret er hentet fra skifteaktene (Bergen byfogd og byskriver: E.a. Skifteakter 34-60)

Søkbar for:
1782-1796
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2007
Transkribert av:
Inger Berit Einarsen
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2007-12
Sist publisert:
2013-11-22
Merknader:
Skifteprotokollene for Bergen mangler i perioden 1782-1796. Opplysningene om skifter i Bergen i denne perioden er å finne i skifteaktene (Bergen byfogd og byskriver: E.a. Skifteakter 34-60). Databasen over skifteakter er laget av Inger Berit Einarsen