Skifteregister for Drammen byfogd 1679-1819

Geografi

Fylke:
Buskerud
Kommune (1947):
Drammen
Geografisk område:
Drammen byfogd

Merknader

Registeret er hentet fra Drammen byfogd, Skifte, skifteprotokoller nr. 1 – 7 (1682-1818) og skifteforhandlingsprotokoller 1 – 5 (1778-1819).

Søkbar for:
1679-1819
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2003
Transkribert av:
Ansatte ved Statsarkivet i Kongsberg
Korrekturlest av:
Først publisert:
2003-03-07
Sist publisert:
2013-11-22
Merknader:
Drammen byfogds arkiv i SAKO omfatter Bragernes og Strømsø. Strømsø lå på sørsiden av Drammenselva, Bragernes på nordsiden. De to områdene har en innfløkt administrasjonshistorie; dels var de underlagt magistraten i Christiania, dels lå Strømsø under Jarlsberg grevskap. De to områdene fikk formell bystatus i 1715 og ble slått sammen i 1811.