KildeID: 100046

Skifteregister for Ytre Sogn sorenskriverembete 1698-1853

Geografi

Fylke:
Sogn og Fjordane
Kommune (1947):
Aurland, Balestrand, Borgund, Brekke, Gulen, Kyrkjebø, Lavik, Leikanger, Lærdal, Solund, Vik, Årdal
Geografisk område:
Ytre Sogn sorenskr.
Periode (liste):
1698-1853
Merknader (liste):
Dette registeret dekkjer skifteprotokollane for Ytre Sogn 1698-1853 med unntak av åra 1733-1738 då skifteprotokollen manglar.
Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert av:
Inger Berit Einarsen
Transkribert når:
-1999
Korrekturlest av:
Yngve Nedrebø
Først publisert:
1999-08-04
Sist publisert:
2018-10-17
Merknader (transkripsjon):
Dette registeret dekkjer skifteprotokollane for Ytre Sogn 1698-1853 med unntak av åra 1733-1738 då skifteprotokollen manglar. Ved utarbeidinga har vi bygt på dei originale registra i protokollane og på kronologisk ordna registre i Statsarkivet. Kvaliteten her har vore skiftande, så korrekturen er lesen mot originalprotokollane. Registeret som omfattar 11 061 namn Namna er varsamt normaliserte. Skrivearbeidet er utført av Inger Berit Einarsen for midlar frå Landslaget for lokalhistorie. Tilrettelegginga tok Torleif Hansen seg av. Yngve Nedrebø hadde ansvaret for korrektur og etterarbeid.