KildeID: 100041

Skifteregister for Nordhordland sorenskriverembete 1702-1857

Geografi

Fylke:
Hordaland, Sogn og Fjordane
Kommune (1947):
Askøy, Fana, Fjell, Gulen, Hamre, Haus, Herdla, Hosanger, Lindås, Manger, Sund
Geografisk område:
Nordhordland sorenskr.
Periode (liste):
1702-1857
Merknader (liste):
Kilden omfattar dei skifteprotokollane som framleis er i behald frå Nordhordland sorenskrivarembete 1702-1857. Det manglar protokollar for åra 1716-1756 og 1773-1776, men det finst skiftedesignasjonsprotokollar som dekkjer åra 1731-1748, og 1764-1770, men desse har berre med bu der det er umyndige arvingar.
Transkriberingsgrunnlag:
original

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert av:
Cecilie Skauge Knoph og Inger Berit Einarsen
Transkribert når:
-1999
Korrekturlest av:
John Ragnar Myking og Yngve Nedrebø
Korrekturlest når:
-1999
Først publisert:
1999-05-04
Sist publisert:
2018-10-17
Merknader (transkripsjon):
Skifteregisteret for Nordhordland omfattar dei skifteprotokollane som framleis er i behald frå Nordhordland sorenskrivarembete 1702-1857. Det manglar protokollar for åra 1716-1756 og 1773-1776, men det finst skiftedesignasjonsprotokollar som dekkjer åra 1731-1748, og 1764-1770, men desse har berre med bu der det er umyndige arvingar. Originalane ligg i Statsarkivet i Bergen, og materialet er tilgjengeleg på mikrofilm. I perioden som databasen dekkjer har det vore to viktige endringar av jurisdiksjonsgrenser. Fram til 1773 låg skipreidene Skjold, Sartor, Herdla, Alenfit, Radøy, Lindås, Gulen, Eikanger Hosanger, Mjelde og Arna til Nordhordland sorenskrivarembete. Reskript 23. desember 1773 delte Gulen skipreide, slik at Eivindvik sokn vart lagt til Ytre Sogn, medan resten av skipreidet vart lagt til Lindås skipreide. Ved same reskriptet vart Vatsvern (Evanger) overførd frå Hardanger og Voss til Nordhordland. Ved kgl. res. 17. juli 1847 vart Midhordland sorenskrivarembete oppretta ved frådeling av delar av Sunnhordland, og delar av Nordhordland. Etter denne endringa låg desse prestegjelda attende under Nordhordland: Manger, Lindås, Hamre, Hosanger og Haus, og Evanger sokn av Voss prestegjeld. Frå 1. januar 1853 vart og dei gardane i Nordhordland som hadde lege under Lyseklostergodset, og der skifta tidlegare hadde vore registrerte i skifteprotokollane for Hardanger og Voss (med Rosendalsgods, Halsnøy klostergods og Lyseklostergods), overførde til Nordhordland skifterett. Skrivearbeidet for av registeret/databasen perioden 1702-1804 er utført av Cecilie Skauge Knoph, medan Inger Berit Einarsen for midlar frå Landslaget for Lokalhistorie har lagt inn materialet 1805-1857. John Ragnar Myking har lese korrektur for perioden 1805-1857, medan Yngve Nedrebø har ansvaret for korrekturen 1702-1805.