KildeID: 100040

Skifteregister for Nordfjord sorenskriverembete 1690-1853

Geografi

Fylke:
Sogn og Fjordane
Kommune (1947):
Breim, Davik, Eid, Gloppen, Hornindal, Innvik, Stryn
Geografisk område:
Nordfjord sorenskr.
Periode (liste):
1690-1853
Transkriberingsgrunnlag:
original

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert av:
Inger Berit Einarsen
Transkribert når:
-1998
Korrekturlest av:
Egil Øvrebø
Først publisert:
1999-08-04
Sist publisert:
2018-10-16
Merknader (transkripsjon):
Denne databasen byggjer på skifteprotokollane for Nordfjord 1690-1851 bortsett frå åra 1691-1697, 1700, 1707, 1716-1727 og 1735-1743 då slike protokollar manglar. Ved utarbeidinga av databasen har vi bygt på originale register i protokollane og på nokre kronologisk ordna register i Statsarkivet i Bergen. Kvaliteten har vore skiftande, og det meste av korrekturen er lesen mot originalprotokollane.