Skifteregister for Skien byfogd 1666-1808

Geografi

Fylke:
Telemark
Kommune (1947):
Brevik, Eidanger, Langesund, Porsgrunn, Skien, Solum, Stathelle
Geografisk område:
Skien byfogd

Merknader

Registeret er hentet fra Skien byfogd, Skifte, skifteprotokoller nr. 1 – 10 (1666-1807) og skifteforhandlingsprotokoller 1-3 (1775-1806).

Søkbar for:
1666-1808
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2004-2005
Transkribert av:
Ansatte ved Statsarkivet i Kongsberg
Korrekturlest av:
Først publisert:
2005-04-10
Sist publisert:
2015-01-19
Merknader:
Protokollene for Skien byfogd omfattet i dette tidsrom foruten selve Skien kjøpstad, også ladestedene Porsgrunn, Brevik, Stathelle og Langesund. Porsgrunn besto på sin side av Vestre Porsgrunn (i Solum) og Østre Porsgrunn (i Eidanger). Porsgrunn ble egen kjøpstad i 1807. Det var til dels uklare jurisdiksjonsgrenser mellom byfogden og sorenskriverne i Nedre Telemark og Bamble. Dette kan ha hatt betydning for hvor enkelte skifter er innført; i byfogdens eller i sorenskrivernes protokoller.