KildeID: 100033

Skifteregister for Skien byfogd 1666-1808

Geografi

Fylke:
Telemark
Kommune (1947):
Brevik, Eidanger, Langesund, Porsgrunn, Skien, Solum, Stathelle
Geografisk område:
Skien byfogd

Merknader

Registeret er hentet fra Skien byfogd, Skifte, skifteprotokoller nr. 1 – 10 (1666-1807) og skifteforhandlingsprotokoller 1-3 (1775-1806).

Periode (liste):
1666-1808
Transkriberingsgrunnlag:
original

Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert av:
Ansatte ved Statsarkivet i Kongsberg
Transkribert når:
2004-2005
Først publisert:
2005-04-10
Sist publisert:
2015-01-19
Merknader (transkripsjon):
Protokollene for Skien byfogd omfattet i dette tidsrom foruten selve Skien kjøpstad, også ladestedene Porsgrunn, Brevik, Stathelle og Langesund. Porsgrunn besto på sin side av Vestre Porsgrunn (i Solum) og Østre Porsgrunn (i Eidanger). Porsgrunn ble egen kjøpstad i 1807. Det var til dels uklare jurisdiksjonsgrenser mellom byfogden og sorenskriverne i Nedre Telemark og Bamble. Dette kan ha hatt betydning for hvor enkelte skifter er innført; i byfogdens eller i sorenskrivernes protokoller.