KildeID: 100022

Dødsfall i Norge (1947) 1995-april 2001

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge

Merknader

Dette er et datauttrekk fra skifterettens register over meldte dødsfall. Uttrekket er fra april 2001 og ble gjort på oppdrag fra Statsarkivet i Bergen/Digitalarkivet.

Periode (liste):
1947-2001
Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2001-06-19
Sist publisert:
2014-02-11
Merknader (transkripsjon):
Dataene er et uttrekk av det nasjonale dataregisteret over dødsfall meldt til skifteretten. De forskjellige sorenskriverembetene startet med elektronisk registrering av meldingene på ulike tidspunkt, men fra 1992/1993 ble meldingene registrert på data hos alle, og fra 1995 skal registeret være komplett. Årene forut for dette, har derfor kun enkeltoppføringer. Merk at dobbeltføringer kan forekomme: Hvis en person døde utenfor sitt sorenskriveri, ble dødsfallet meldt til det lokale sorenskriveri, såvel som til avdødes hjemmehørende embete. Av hensyn til personvern har vi kun tatt med navn på avdøde, når vedkommende var født og død, embetet dødsfallet ble meldt i, og postnummeret til avdøde.