Folketelling 1900 - skipslister fra innland og utland

Geografi

Land:
Flere land, Hele Norge
ui.state_city:
Resten av verden
Geografisk område:
Alle land
Søkbar for:
1900
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Transkribert av:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2000-12-00
Sist publisert:
2016-04-19
Merknader:
Skipslistene tilhørende folketellingen 1900 er lister med opplysninger om mannskaper og skip som natten til 3. desember 1900 lå i havn i Norge, i havn i utlandet eller befant seg i åpen sjø mellom to havner. Opplysninger om skipene i havn i de norske byene, i utlandet eller i åpen sjø er ført i spesielt utformede skjemaer for skip og skipsmannskaper. Dette er de virkelige skipslistene. De inneholder 25.865 personinnførsler fordelt på 2628 fartøyer.