SAB/SAB-A-60401: Bergen politikammer / politidistrikt

J.a: Emigrasjonsprotokoller

J.ab: Emigrantprotokoller

Arkivreferanse: SAB/A-60401/J.a/J.ab
KildeID: 100017

Bergen politikammer / politidistrikt, Emigrasjonsprotokoller, nr. 1-23: Emigranter over Bergen 1874-1930

Geografi

Fylke:
Bergen
Kommune (1947):
Bergen
Geografisk område:
Bergen komm.
Periode (liste):
1874-1930
Transkriberingsgrunnlag:
original

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert av:
Målfrid Jacobsen og Jorunn Oldervoll
Transkribert når:
1975-1976
Korrekturlest av:
SAB
Korrekturlest når:
1976-1979
Først publisert:
1999-09-18
Sist publisert:
2013-12-13
Merknader (transkripsjon):
Registreringen av emigrantprotokollene for Bergen 1874-1924 ble planlagt i 1974, og gjennomført i løpet av vel ett år 1975-1976. Samarbeidspartnere var Historisk institutt i Bergen og Statsarkivet i Bergen, og finansieringen ble ordnet blant annet ved tilskudd fra Norsk Kulturråd, Nordmannsforbundet og Norsk Slektshistorisk Forening. Registreringsarbeidet ble organisert av Historisk institutt, og selve arbeidet utført av Målfrid Jacobsen og Jorunn Oldervoll. Materialet ble korrekturlest ved Statsarkivet i Bergen 1976-1979.