Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
To hender håndhilser.
Foto: Tone Merete Bruvik, 2018

Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere bidrar med digitalisert arkivmateriale og/eller andre digitaliserte ressurser som gjør det lettere å finne frem i arkivmaterialet i Digitalarkivet.

Samarbeidspartnere er frivillige som bidrar med digitalisert arkivmateriale, enten fra Arkivverket sine arkiver eller andre arkivinstitusjoners arkiver. Disse overlater/overdrar materialet til Arkivverket (med en gang eller etter x antall år), slik at Arkivverket kan tilpasse, justere og bruke materialet på nettsidene slik Arkivverket ser er best. Samarbeidspartneren skal krediteres, men er ikke ansvarlig for materialet slik Arkivverket viser det. Materialet kan ikke trekkes tilbake av samarbeidspartner, uten at Arkivverket er enig.

Samarbeidspartnere er:

  • Baroniet Rosendal
  • Det norske utvandrersenteret
  • Dovre DataArkiv
  • FamilySearch
  • Gulbrand Alhaug, professor emeritus ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
  • Jan Oldervoll
  • Norges Bank
  • Norwegian American Genealogical Center and Naeseth Library
  • RHD
  • Slekt og data (noen fylkeslag er også gjester i Digitalpensjonatet)