Blaafarveværket

Nøkkelinformasjon

Type:
Organisasjon
Første bidrag:
2016
Siste bidrag:
2016
Lisens:
Digitalpensjonatet

Kontaktinformasjon

Telefon:
-
E-post:

Om Blaafarveværket

Arkivet etter Modums Blaafarveværk er et privatarkiv som oppbevares i Riksarkivet (RA/PA-0157). Det inneholder materiale etter styrende organer, kopibøker og inngående korrespondanse, sakarkiv og regnskap. Sakarkivet inneholder materiale om produksjonen, verkets eiendommer og ansatte, samt om skolevesen, helsevesen og fattigvesen som verket sto for. Arkivet har vært oppbevart til dels under dårlige forhold og har store lakuner. Det har vært oppsplittet og kom til Riksarkivet fra forskjellige hold. Etter avlevering til Riksarkivet ble arkivet ordnet med utgangspunkt i de fire periodene i verkets historie: 1776-1822, 1822-1849, 1849-1856 og 1856-1919. Materiale fra Haugfoss Tresliperi utgjør en egen serie. Store deler av materialet fra perioden 1822-1849 (serie G) er mikrofilmet, og deler av det er skrevet av og blir publisert som fulltekstavskrifter i Digitalarkivet.

Transkripsjoner