Statsarkivet i Hamar

Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Hedemarken fogderi
Fylke: Hedmark
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Hedemarken fogderi
Fylke: Hedmark
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Hedemarken fogderi
Fylke: Hedmark
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Toten fogderi
Fylke: Oppland
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Gudbrandsdalen fogderi
Fylke: Hedmark, Oppland
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Gudbrandsdalen fogderi
Fylke: Hedmark, Oppland
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Gudbrandsdalen fogderi
Fylke: Hedmark, Oppland
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Gudbrandsdalen fogderi
Fylke: Hedmark, Oppland
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Hadeland og Land fogderi
Fylke: Oppland
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Hedemarken fogderi
Fylke: Hedmark
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Lillehammer politimesterembete
Fylke: Oppland
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Hamar politimesterembete
Fylke: Hedmark
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Hamar politimesterembete
Fylke: Hedmark
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Hamar politimesterembete
Fylke: Hedmark
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Hamar politimesterembete
Fylke: Hedmark
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Hamar politimesterembete
Fylke: Hedmark
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Vestoppland politidistrikt
Fylke: Oppland
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Vestoppland politidistrikt
Fylke: Oppland
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Vestoppland politidistrikt
Fylke: Oppland
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Vestoppland politidistrikt
Fylke: Oppland
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Vestoppland politidistrikt
Fylke: Oppland
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Vestoppland politidistrikt
Fylke: Oppland
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Vestoppland politidistrikt
Fylke: Oppland
Skannet versjon: Bla i skannet utgave