Sør-Østerdal Slektshistorielag

Nøkkelinformasjon

Type:
Organisasjon
Første bidrag:
2006
Siste bidrag:
2019
Lisens:
Digitalpensjonatet

Kontaktinformasjon

Telefon:
-

Om Sør-Østerdal Slektshistorielag

Laget ble formelt stiftet 14. mars 1991 for å danne et forum for alle med interesse for slekter i det gamle Sør-Østerdal sorenskriverembete, som består av kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot. I tillegg har laget innlemmet Rendalen i sitt arbeidsområde.

Transkripsjoner