Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Statsarkivet i Oslo

Publisert: 2021-11-24
Arkiv: Oslo skifterett
Fylke: Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-11-03
Arkiv: Kristiania stiftamt
Fylke: Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-11-03
Arkiv: Kristiania stiftamt
Fylke: Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-11-03
Arkiv: Kristiania stiftamt
Fylke: Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-11-03
Arkiv: Kristiania stiftamt
Fylke: Buskerud, Oslo, Telemark, Østfold
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-11-03
Arkiv: Kristiania stiftamt
Fylke: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oslo, Telemark
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-10-26
Arkiv: Oslo politikammer, Kriminalavdelingen
Fylke: Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-10-26
Arkiv: Oslo politikammer, Kriminalavdelingen
Fylke: Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-10-26
Arkiv: Oslo politikammer, Kriminalavdelingen
Fylke: Akershus, Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-10-20
Arkiv: Sarpsborg folkeregister
Fylke: Østfold
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-10-20
Arkiv: Oslo folkeregister, Registerkort
Fylke: Akershus, Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-08-30
Arkiv: Oslo politidistrikt
Fylke: Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-08-30
Arkiv: Oslo politidistrikt
Fylke: Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-08-30
Arkiv: Oslo politidistrikt
Fylke: Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-08-20
Arkiv: Asker og Bærum tingrett
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-08-19
Arkiv: Halden politidistrikt
Fylke: Østfold
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-07-08
Arkiv: Asker folkeregister
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-07-08
Arkiv: Asker folkeregister
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-07-08
Arkiv: Asker folkeregister
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-07-08
Arkiv: Asker folkeregister
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-07-08
Arkiv: Asker folkeregister
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-07-01
Arkiv: Oslo politidistrikt
Fylke: Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-07-01
Arkiv: Oslo politidistrikt
Fylke: Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-05-06
Arkiv: Spydeberg lensmannsarkiv
Fylke: Østfold
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-05-06
Arkiv: Rakkestad sorenskriveri
Fylke: Østfold
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-03-26
Arkiv: Eidsvoll tingrett
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-02-20
Arkiv: Oslo skifterett
Fylke: Akershus, Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-02-20
Arkiv: Oslo skifterett
Fylke: Akershus, Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-02-20
Arkiv: Oslo skifterett
Fylke: Akershus, Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-02-20
Arkiv: Oslo skifterett
Fylke: Akershus, Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-02-20
Arkiv: Oslo skifterett
Fylke: Akershus, Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-02-20
Arkiv: Oslo skifterett
Fylke: Akershus, Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-02-20
Arkiv: Oslo skifterett
Fylke: Akershus, Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-02-20
Arkiv: Oslo skifterett
Fylke: Akershus, Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-02-20
Arkiv: Oslo skifterett
Fylke: Akershus, Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-02-20
Arkiv: Oslo skifterett
Fylke: Akershus, Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-02-20
Arkiv: Oslo skifterett
Fylke: Akershus, Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-02-20
Arkiv: Oslo skifterett
Fylke: Akershus, Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-02-18
Arkiv: Asker folkeregister
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-02-18
Arkiv: Oslo byfogd avd. I
Fylke: Akershus, Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-02-18
Arkiv: Oslo byfogd avd. I
Fylke: Akershus, Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-02-18
Arkiv: Oslo byfogd avd. I
Fylke: Akershus, Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2021-02-18
Arkiv: Oslo byfogd avd. I
Fylke: Akershus, Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave