Statsarkivet i Trondheim

  • 1
Publisert: 2020-05-19
Arkiv: Trondheim politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2018-11-06
Arkiv: Trondheim politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2014-12-16
Arkiv: Norges Brannkasse Ålesund
Fylke: Møre og Romsdal
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2014-12-16
Arkiv: Norges Brannkasse Ålesund
Fylke: Møre og Romsdal
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2014-12-16
Arkiv: Norges Brannkasse Ålesund
Fylke: Møre og Romsdal
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2014-12-16
Arkiv: Norges Brannkasse Ålesund
Fylke: Møre og Romsdal
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2014-09-15
Arkiv: Trondheim byfogd
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2014-09-01
Arkiv: Ukjent
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2008-03-27
Arkiv: Ukjent
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2008
Arkiv: Ukjent
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2005-05-11
Arkiv: Norges Brannkasse Trondheim magistrat
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2004-03-02
Arkiv: Ukjent
Fylke: Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2001-06-28
Arkiv: Ukjent
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2000-04-18
Arkiv: Trondheim politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2000-04-18
Arkiv: Trondheim politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2000-04-18
Arkiv: Trondheim politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2000-04-18
Arkiv: Trondheim politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2000-04-18
Arkiv: Trondheim politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2000-04-18
Arkiv: Trondheim politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2000-04-18
Arkiv: Trondheim politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2000-04-18
Arkiv: Trondheim politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2000-04-18
Arkiv: Trondheim politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2000-04-18
Arkiv: Trondheim politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2000-04-18
Arkiv: Trondheim politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2000-04-18
Arkiv: Trondheim politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2000-04-18
Arkiv: Trondheim politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2000-04-18
Arkiv: Trondheim politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2000-04-18
Arkiv: Trondheim politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2000-02-14
Arkiv: Ukjent
Fylke: Møre og Romsdal
Søkbar versjon: Søk i kilden
Publisert: 2000
Arkiv: Ukjent
Fylke: Møre og Romsdal
Søkbar versjon: Søk i kilden