Statsarkivet i Trondheim

Publisert: 2020-07-09
Arkiv: Televerket, Sandnessjøen teleområde
Fylke: Nordland
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-06-24
Arkiv: Nidaros biskop
Fylke: Møre og Romsdal
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-04-02
Arkiv: Trondheim politikammer
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-03-30
Arkiv: Trondheim kretsfengsel - Avd. A - Vollan
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-03-30
Arkiv: Norges Brannkasse Trondheim magistrat
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-03-30
Arkiv: Norges Brannkasse Trondheim magistrat
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-03-30
Arkiv: Norges Brannkasse Trondheim magistrat
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-03-30
Arkiv: Norges Brannkasse Trondheim magistrat
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-03-30
Arkiv: Norges Brannkasse Ørsta
Fylke: Møre og Romsdal
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-03-30
Arkiv: Norges Brannkasse Ørsta
Fylke: Møre og Romsdal
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-03-07
Arkiv: Sør-Trøndelag jordskifterett
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-03-07
Arkiv: Sør-Trøndelag jordskifterett
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-03-07
Arkiv: Sør-Trøndelag jordskifterett
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-03-07
Arkiv: Sør-Trøndelag jordskifterett
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-03-07
Arkiv: Sør-Trøndelag jordskifterett
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-26
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-26
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-26
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-26
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-26
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-26
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-26
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-26
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-26
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-26
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-26
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-26
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-26
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-24
Arkiv: Norges Brannkasse Trondheim magistrat
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-07
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-07
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-07
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-07
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-07
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-07
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-07
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-07
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-07
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-07
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-07
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-07
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-02-07
Arkiv: Trondheim folkeregister
Fylke: Sør-Trøndelag
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-01-28
Arkiv: Sunnmøre politikammer
Fylke: Møre og Romsdal
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-01-28
Arkiv: Sunnmøre politikammer
Fylke: Møre og Romsdal
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-01-28
Arkiv: Sunnmøre politikammer
Fylke: Møre og Romsdal
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-01-28
Arkiv: Sunnmøre politikammer
Fylke: Møre og Romsdal
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-01-28
Arkiv: Sunnmøre politikammer
Fylke: Møre og Romsdal
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-01-28
Arkiv: Sunnmøre politikammer
Fylke: Møre og Romsdal
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-01-28
Arkiv: Nordmøre politikammer
Fylke: Møre og Romsdal
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-01-28
Arkiv: Nordmøre politikammer
Fylke: Møre og Romsdal
Skannet versjon: Bla i skannet utgave