Slekt og Data Oslo/Akershus-KROA

Nøkkelinformasjon

Type:
Organisasjon
Første bidrag:
2000
Siste bidrag:
2024
Lisens:
Digitalpensjonatet

Kontaktinformasjon

Telefon:
-

Om Slekt og Data Oslo/Akershus-KROA

Rettene til dataene tilhører Slekt og Data Oslo/Akershus-KROA. Mandatet for Kilderegistrering Oslo/Akershus (KROA) ble vedtatt på styremøtet i DIS-Oslo/Akershus 13.03.1997 på bakgrunn av et konsept fremlagt av Georg Sverdrup, Vidar Holum og Bjørn Marthinsen. Styrelederne, som Laila N. Christiansen, har vært pådrivere i arbeidet. Den første publisering ble gjort 01.01.2000 etter transkripsjon av Erling Werner Ruud, Jessheim. Samme år ble arbeid også levert inn av Otto Nordheim. En rekke transkripsjoner ble levert inn i tiden frem til midten av 2006. Det ble deretter en pause frem til 2009, da en rekke kirkebokprotokoller ble publisert, i mellomtiden transkribert av Ketil Amundsen og korrekturlest av Marit og Harald Knutsen. Det ble igjen en pause i publiseringen frem til 2015, da en del kirkebokprotokoller ble publisert, transkribert av Harald Knutsen og korrekturlest av Marit Knutsen. På slutten av 2016 besluttet styret i Slekt og Data Oslo/Akershus at det burde settes nytt fokus på transkriberingsarbeidet av kirkebøker for regionen. Sissel Marit Bue fikk i oppgave å starte et gruppearbeid, og på det første møtet for kirkeboktranskribenter i mars 2017 møtte 13 personer klare til dyst. Gruppens første publisering ble gjort i 2018, og under Sissel Marits ledelse har gruppen pr. 31.12.2019 vokst til 35 personer, og det er levert inn rundt 40 transkriberte kirkeboklister for publisering.

Transkripsjoner