IKAVA

Publisert: 2020-03-05
Arkiv: Farsund By - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-01-13
Arkiv: Mandal By - Mandal Allmueskole/Folkeskole/Skole
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-01-13
Arkiv: Mandal By - Mandal Allmueskole/Folkeskole/Skole
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-01-10
Arkiv: Lista kommune - Fattigvesen
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-01-10
Arkiv: Lista kommune - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-01-10
Arkiv: Holum kommune - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-01-10
Arkiv: Grindheim kommune - Formannskapet/Kommunestyret
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2020-01-10
Arkiv: Greipstad kommune - Valgstyret
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-21
Arkiv: Lista kommune - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-20
Arkiv: Farsund By - Havnevesenet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-20
Arkiv: Farsund By - Stadskonduktøren
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-20
Arkiv: Farsund By - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-20
Arkiv: Farsund By - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-20
Arkiv: Farsund By - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-20
Arkiv: Farsund By - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-20
Arkiv: Farsund By - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-20
Arkiv: Farsund By - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-20
Arkiv: Farsund By - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-20
Arkiv: Herad kommune - Fattigstyret
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-20
Arkiv: Herad kommune - Herredskommisjonen
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-20
Arkiv: Herad kommune - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-20
Arkiv: Herad kommune - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-20
Arkiv: Herad kommune - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-20
Arkiv: Herad kommune - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-20
Arkiv: Herad kommune - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-20
Arkiv: Herad kommune - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-18
Arkiv: Lista kommune - Skolekommisjonen/Skolestyret
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-18
Arkiv: Lista kommune - Skolekommisjonen/Skolestyret
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-18
Arkiv: Lista kommune - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-18
Arkiv: Lista kommune - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-18
Arkiv: Spind kommune - Kommunekassen/Skatteregnskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-18
Arkiv: Spind kommune - Likningsnemnda
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-18
Arkiv: Bakke kommune - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-18
Arkiv: Bakke og Gyland kommune - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-18
Arkiv: Bakke og Gyland kommune - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-18
Arkiv: Bakke og Gyland kommune - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-18
Arkiv: Bakke og Gyland kommune - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-18
Arkiv: Lista kommune - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-15
Arkiv: Flekkefjord By - Flekkefjord Høgre Almenskole
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-15
Arkiv: Flekkefjord By - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-15
Arkiv: Flekkefjord By - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-15
Arkiv: Flekkefjord By - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-15
Arkiv: Flekkefjord By - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-15
Arkiv: Flekkefjord By - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-15
Arkiv: Flekkefjord By - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-15
Arkiv: Flekkefjord By - Valgstyret
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-15
Arkiv: Flekkefjord By - Valgstyret
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-15
Arkiv: Flekkefjord By - Valgstyret
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-15
Arkiv: Gyland kommune - Fossdal Skole
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2019-11-15
Arkiv: Gyland kommune - Formannskapet
Fylke: Vest-Agder
Skannet versjon: Bla i skannet utgave