Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Bjørn Davidsen

Nøkkelinformasjon

Type:
Person
Første bidrag:
2000
Siste bidrag:
2011
Lisens:
Digitalpensjonatet

Kontaktinformasjon

Telefon:
-
E-post:
-
Nettside:
-

Om Bjørn Davidsen

Bjørn Davidsen har laga databasen 'Norske skip i krig 1939-45' på grunnlag av opplysningar frå fleire kjelder. Han har òg laga ein base med spedalske norske innvandrarar i USA fram til 1888, henta frå lister i ein artikkel av G.H. Armauer Hansen. I databasen vigde i Laksevåg 1875-1911 er alle felta frå kyrkjeboka er registrert, men i den utlagde databasen, fins berre dei felta som det er lese korrektur på. Alle felt som er lagt ut, er bokstavrett etter kyrkjeboka, med unnatak av merknadsfeltet som 'redaksjonell merknad'. Han er i gang med å registrere døypte i Laksevåg, men det vil ta tid før den registreringa er ferdig. Som grunnlag for artikkelen 'Da koleraen herjet i Norge', som Bjørn Davidsen skreiv i høve 150-årsminnet for koleraepidemien på Vestlandet (1848-49), laga han mellom anna ein database over kolera-sjuke og -døde i Bergen. Basen byggjer på dei koleradøde i Statsarkivet i Bergen sitt digitale kyrkjebokregister, men er supplert med data frå journalane til koleralasaretta i Bergen. I ei revidert utgåve som er stilt til rådvelde for DP, er det i tillegg tatt med dei koleradøde frå SAB sine digitale kyrkjebokregistre for Askøy, Fana, Fjell, Hamre og Manger samt eit registeroppsett av journalen for koleralasarettet i Espevær og opplysningar frå ein artikkel av koleralege C.T. Kierulf.

Transkripsjoner
Relaterte aktører