Overområde i kilden: Bergen Kjøbstad

Side:
22
Legg nr:
37
Dato:
1816-09-16
Fogderi:
Bergen Kjøbstad
Tinglag:
Bergen Kjøbstad

Fornavn !!

Etternavn:
Reichborn
Stilling/stand:
Obirst Lieutnant
Innskudd:
50-0-0 spd-ort-sk
Aksjebrev:
-

Id gt00000000175278

Bosted:
!!
Rode:
15
Sokn:
-
Skannet utgave:

Kildeinformasjon:

Sølvskatten 1816, nr. 38: Søndre Bergenhus amt, Bergen by, 1816

Gå til kilde

Fylke:
Bergen, Hordaland
Kommune (1947):
Bergen
Geografisk område:
Søndre Bergenhus amt
Bergen komm.
Startår:
1816
Sluttår:
1816
Bidragsytere
Oppbevaringssted

Rapporter