Fornavn:
Olle
Etternavn:
Torchilds. Kiper
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Kjønn:
m
Oppholdssted:
-
Fødested:
-
Alder:
76
Fødselsår:
-
Antall personer i familien:
-
Antall barn tilsammen:
-
Merknader:
[Er ført under «Bergfolch»]

Rolle:
-
Standkvarter:
-
Bruksskyld:
-

ID pc00000000635890

Fornavn:
Bernhard Ludwig
Etternavn:
Simmern, von
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
-
Fødested:
-

ID pc00000000635891

Fornavn:
Hans Jørgen
Etternavn:
Hans.
Stilling/stand og vilkår:
Tjener
Oppholdssted:
-
Alder:
18
Fødested:
-

ID pc00000000635892

Fornavn:
Henning
Etternavn:
Jons. Barboe
Stilling/stand og vilkår:
Tjener
Oppholdssted:
-
Alder:
30
Fødested:
-

ID pc00000000635893

Fornavn:
Pofvel
Etternavn:
Olsen
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
32
Fødested:
-

ID pc00000000635894

Fornavn:
Johannes
Etternavn:
Paals.
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Oppholdssted:
-
Alder:
9
Fødested:
-

ID pc00000000635895

Fornavn:
Jens
Etternavn:
Paals.
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Oppholdssted:
-
Alder:
6
Fødested:
-

ID pc00000000635896

Fornavn:
Ole
Etternavn:
Paals.
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Oppholdssted:
-
Alder:
3
Fødested:
-

ID pc00000000635897

Fornavn:
Ole
Etternavn:
Jonsen
Stilling/stand og vilkår:
Tjener
Oppholdssted:
-
Alder:
17
Fødested:
-

ID pc00000000635898

Fornavn:
Caspar
Etternavn:
Junghans
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
26
Fødested:
-

ID pc00000000635899

Fornavn:
Peder
Etternavn:
Torgers.
Stilling/stand og vilkår:
Tjener
Oppholdssted:
-
Alder:
18
Fødested:
-

ID pc00000000635900

Fornavn:
Christen
Etternavn:
Biering
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
34
Fødested:
-

ID pc00000000635901

Fornavn:
Salmon
Etternavn:
Nielsen
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
81
Fødested:
-

ID pc00000000635902

Fornavn:
Niels
Etternavn:
Salmons.
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Oppholdssted:
-
Alder:
35
Fødested:
-

ID pc00000000635903

Fornavn:
Peder
Etternavn:
Petters.
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
43
Fødested:
-

ID pc00000000635904

Fornavn:
Jens
Etternavn:
Christophers.
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
36
Fødested:
-

ID pc00000000635905

Fornavn:
Peder
Etternavn:
Jons.
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
38
Fødested:
-

ID pc00000000635906

Fornavn:
Efuen
Etternavn:
Reyerdsen
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
64
Fødested:
-

ID pc00000000635907

Fornavn:
Lars
Etternavn:
Efuens.
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Oppholdssted:
-
Alder:
17
Fødested:
-

ID pc00000000635908

Fornavn:
Erich
Etternavn:
Efvens.
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Oppholdssted:
-
Alder:
6
Fødested:
-

ID pc00000000635909

Fornavn:
Olle
Etternavn:
Sifvers.
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
55
Fødested:
-

ID pc00000000635910

Fornavn:
Peder
Etternavn:
Olsen
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Oppholdssted:
-
Alder:
18
Fødested:
-

ID pc00000000635911

Fornavn:
Sifuer
Etternavn:
Olsen
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Oppholdssted:
-
Alder:
15
Fødested:
-

ID pc00000000635912

Fornavn:
Olle
Etternavn:
Joensen
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
48
Fødested:
-

ID pc00000000635913

Fornavn:
Olle
Etternavn:
Olsen
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Oppholdssted:
-
Alder:
9
Fødested:
-

ID pc00000000635914

Fornavn:
Knud
Etternavn:
Olsen
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Oppholdssted:
-
Alder:
5
Fødested:
-

ID pc00000000635915

Fornavn:
Olle
Etternavn:
Sifuerts.
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
44
Fødested:
-

ID pc00000000635916

Fornavn:
Jørgen
Etternavn:
Olsen
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Oppholdssted:
-
Alder:
19
Fødested:
-

ID pc00000000635917

Fornavn:
Nicklas
Etternavn:
Olsen
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Oppholdssted:
-
Alder:
14
Fødested:
-

ID pc00000000635918

Fornavn:
Sifuer
Etternavn:
Olsen*
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Oppholdssted:
-
Alder:
12
Fødested:
-

ID pc00000000635919

Fornavn:
Aren
Etternavn:
Olsen*
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Oppholdssted:
-
Alder:
9
Fødested:
-

ID pc00000000635920

Fornavn:
Fridrich
Etternavn:
Olsen*
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Oppholdssted:
-
Alder:
7
Fødested:
-

ID pc00000000635921

Fornavn:
Benjamin
Etternavn:
Olsen
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Oppholdssted:
-
Alder:
2
Fødested:
-

ID pc00000000635922

Fornavn:
Rasmus
Etternavn:
Erichsen
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
48
Fødested:
-

ID pc00000000635923

Fornavn:
Sifuer
Etternavn:
Rasmus.
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Oppholdssted:
-
Alder:
11
Fødested:
-

ID pc00000000635924

Fornavn:
Erich
Etternavn:
Rasmus.
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Oppholdssted:
-
Alder:
3
Fødested:
-

ID pc00000000635925

Fornavn:
Simen
Etternavn:
Gunders.
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
65
Fødested:
-

ID pc00000000635926

Fornavn:
Asmund
Etternavn:
Jons.
Stilling/stand og vilkår:
Tjener og husmann
Oppholdssted:
-
Alder:
80
Fødested:
-

ID pc00000000635927

Fornavn:
Amund
Etternavn:
Knuds.
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
42
Fødested:
-

ID pc00000000635928

Fornavn:
Christen
Etternavn:
Hendrichsen
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
30
Fødested:
-

ID pc00000000635929

Fornavn:
Ole
Etternavn:
Ifvers.
Stilling/stand og vilkår:
Stesønn
Oppholdssted:
-
Alder:
4
Fødested:
-

ID pc00000000635930

Fornavn:
Christen
Etternavn:
Anders.
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
36
Fødested:
-

ID pc00000000635931

Fornavn:
Christen
Etternavn:
Olsen
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
25
Fødested:
-

ID pc00000000635932

Fornavn:
Johan
Etternavn:
Christens.
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Oppholdssted:
-
Alder:
2
Fødested:
-

ID pc00000000635933

Fornavn:
Erick
Etternavn:
Knudts.
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
36
Fødested:
-

ID pc00000000635934

Fornavn:
Ingebret
Etternavn:
Ifuers.
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
29
Fødested:
-

ID pc00000000635935

Fornavn:
Ifuer
Etternavn:
Olsen
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
22
Fødested:
-

ID pc00000000635936

Fornavn:
Joen
Etternavn:
Andersen
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
26
Fødested:
-

ID pc00000000635937

Fornavn:
Nils
Etternavn:
Salmons.
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
40
Fødested:
-

ID pc00000000635938

Fornavn:
Olle
Etternavn:
Muurmester
Stilling/stand og vilkår:
Hovedperson
Oppholdssted:
-
Alder:
40
Fødested:
-

ID pc00000000635939

Fornavn:
Olle
Etternavn:
Olsen
Stilling/stand og vilkår:
Sønn
Oppholdssted:
-
Alder:
6
Fødested:
-

ID:
gc00000000466579
Gård:
Suarchmoe
Gårdskategori:
-
Gårdsskyld:
-
Konstruert adresse:
-
Skipreide/Tinglag/Fjerding:
-
Sokn:
Orkdal
Prestegjeld:
-
Fogderi:
-
Distrikt:
-
Antall personer i huset:
-
Merknader:
-
Tellingssted:
-
År:
1701
Dato:
-
Side:
21
Løpenr:
-
Merknad om husmenn og sager:
-

Kildeinformasjon:

Manntallet 1701, nr. 13: Orkdal fogderi og Gauldal fogderi med Røros kobberverk

Gå til kilde

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Brekken, Budal, Flå, Geitastrand, Glåmos, Haltdalen, Horg, Hølonda, Meldal, Melhus, Opdal, Orkanger, Orkdal, Orkland, Rennebu, Røros, Røros Landdistrikt, Singsås, Soknedal, Støren
Geografisk område:
Orkdal fogd.
Gauldal fogd.
Startår:
1701
Sluttår:
1701

Gård:

Suarchmoe

ID:
gc00000000466579
Konstruert adresse:
-
Sokn:
Orkdal
Skipreide/Tinglag/Fjerding:
-
Prestegjeld:
-
Oppbevaringssted

Rapporter