Oslo politidistrikt

SAO/A-10085

G: STRAFFESAKSOVERSIKTER (journalkontor A)

Ga: REGISTRE

Gag: Osloregisteret med anmeldte

L0211: DØDE SUN - Å

Oslo politidistrikt, Straffesaksoversikter, Osloregisteret med anmeldte, 1950-1983, nr. 211: Døde SUN - Å

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Døde SUN - Å

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon