Oslo politidistrikt

SAO/A-10085

G: STRAFFESAKSOVERSIKTER (journalkontor A)

Ga: REGISTRE

Gag: Osloregisteret med anmeldte

L0210: DØDE P - SUN

Oslo politidistrikt, Straffesaksoversikter, Osloregisteret med anmeldte, 1950-1983, nr. 210: Døde P - SUN

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Døde P - SUN

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon