Oslo politidistrikt

SAO/A-10085

G: STRAFFESAKSOVERSIKTER (journalkontor A)

Ga: REGISTRE

Gag: Osloregisteret med anmeldte

L0032: DIGER - DURAN

Oslo politidistrikt, Straffesaksoversikter, Osloregisteret med anmeldte, 1950-1983, nr. 32: DIGER - DURAN

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

DIGER - DURAN

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon