Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L1132: UTFLYTTEDE

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 1132: 1968, Pettersen - Q.

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Pettersen - Q.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon