Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L0438: Menn og kvinner

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 438: 1953, menn og kvinner, P

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Menn og kvinner: P. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skannet:
Merknader:
Oppbevaringssted
Skannet versjon