Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L0109: Kvinner

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 109: 1915-1930, kvinner, Å

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknader

Kvinner: Å. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon