Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L0108: Kvinner

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 108: 1915-1930, kvinner, Vo - Ø

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknader

Kvinner: Vo - Ø. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon