Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L0062: Menn

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 62: 1915-1930, menn, Vikern - Ø

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknader

Menn: Vikern - Ø. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon