Landssvikarkivet

RA/S-3138

0001: Oslo/Asker og Bærum politikammer

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Dommer

L0107: Dnr. 846

Landssvikarkivet, Oslo/Asker og Bærum politikammer, Dommer, nr. 107-110: Dnr. 846 Albert Viljam Hagelin

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknader

Dnr. 846 Albert Viljam Hagelin

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør