Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium

RA/EA-5420

B: Kopibøker og konsepter

L0127b: Kommissariatskollegiets register over utgående brev

Generalitets- og kommissariatskollegiet, Kopibøker og konsepter, nr. 127b: Kommissariatskollegiets register over utgående brev 1814-1815

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge

Merknader

Tidligere plassert i Armédepartementets arkiv (RA/RAFA-3493/C/Ca/L0002).

Skannet:
Merknader:
Gammelt indekseringsprogram.