Forsvaret, Tysklandsbrigadene

RA/RAFA-2032

Tysklandsbrigadene: Befalslister og styrkelister for brigade 472-491

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge

Merknader

Befalslister og styrkelister for brigade 472-491.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør