Nord-Hedmark sorenskriveri

SAH/TING-012

J: SKIFTEVESEN

Jc: Skifteforhandlingsprotokoller

Jca: Skifteforhandlingsprotokoller - hele embetet

L0002: Skifteforhandlingsprotokoll

Nord-Hedmark sorenskriveri, Ringsaker, Nes tinglag, skifteforhandlingsprotokoll nr. 2, 1891-1901

Geografi

Fylke:
Hedmark
Kommune (1947):
Nes, Ringsaker
Geografisk område:
Nord-Hedmark sorenskr., Ringsaker tinglag, Nes tinglag

Merknader

Med register.

Skannet:
Merknader: