Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer

Landssvikarkivet, Oslo politikammer

RA/S-3138-01

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Da: Dommer

L0184: Dommer, dnr. 1265 - 1270

0006: Dnr. 1270

Arkivreferanse: RA/S-3138-01/D/Da/L0184/0006
KildeID: 180990

Landssvikarkivet, Oslo politikammer, Dommer, nr. 184.6: Dnr. 1270 *****

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Oslo politikammer, Dommer, nr. 184.6: Dnr. 1270 *****. Saken er ikke restriksjonsvurdert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon