Byfogd og Byskriver i Bergen

SAB/A-3401

06: Bergen skifterett

06Nb: Dødsfall - Register til dødfallsjournaler

Dødsfall i Bergen 1912-1975

Geografi

Fylke:
Bergen
Kommune (1947):
Bergen
Geografisk område:
Bergen komm.
Søkbar for:
1912-1975
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
sommeren 1996
Transkribert av:
Ragna Neteland, Tor Amundsen og Yngve Nedrebø
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
1998-01-15
Sist publisert:
2018-06-26
Merknader:
Registeret er basert på dødefallsprotokollene for Bergen i perioden 1912-1975. Dødefallsprotokollene omfatter alle dødsfall meldt til skifteretten i Bergen, også der hvor avdøde ble gravlagt utenfor byen sålenge vedkommende var hjemmehørende til Bergen. Selve dødsfallsprotokollen er klausulert i 60 år for å beskytte personømfintlige opplysninger. Registeret gir opplysninger over navn, adresse, yrke og når dødsfallet inntraff. Det er videre inkludert et løpenummer som viser til hvor personen finnes i originalkilden. Ragna Neteland, Tor Amundsen og Yngve Nedrebø registrerte materialet sommeren 1996.