Passprotokoll for Gudbrandsdalen fogderi 1833-1860

Geografi

Fylke:
Oppland
Kommune (1947):
Fåberg, Lesja, Lom, Nord-Fron, Ringebu, Sør-Fron, Vestre Gausdal, Vågå, Østre Gausdal, Øyer
Geografisk område:
Nord-Gudbrandsdal fogd.
Søkbar for:
1833-1860
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2008
Transkribert av:
Inger-Karin Martinsen
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2008-02-25
Sist publisert:
2013-11-14
Merknader:
Mellom 1805 og 1860 var det passtvang for reiser innenlands i Norge. Den som hadde politimyndighet, kunne utstede pass, og det var enten byfogd, magistrat, politimester eller fogd som hadde denne oppgaven. I Gudbrandsdal fogderis arkiv finnes passprotokoller for perioden 1833-1860. Det oppgis navn og yrke på den reisende, signalement, hvem han hadde med seg, reisemål osv. Enkelte protokoller har fortløpende tekst, mens andre er satt opp etter et 'skjema'. Alle passprotokollene er registrert i en samlet base der kolonneoverskriftene i protokollene er brukt som feltnavn i tillegg til at det er laget noen nye kolonner. Dette er gjort for å få søkbarhet i opplysninger som trolig vil være de som er mest relevante for forskere. Dette gjelder bl.a. fødested og yrke/stand. Dessuten er navnet på den reisende delt opp i fornavn, patronymikon og etternavn. Eventuelt reisefølge er i protokollene registrert enten i rubrikken for signalement eller i anmerkningsrubrikken. Disse personene er i basen ført separat på samme måte som hovedpersonen, men det gis i anmerkningsrubrikken i basen hele tiden opplysninger om hvem som reiste sammen. Der fornavn og/eller etternavn mangler, er det satt inn dobbelt utropstegn.