Emigrasjon: 1927 1304

Person: Magne Johan Iversen Wergeland

Førenamn:
Magne Johan
Etternamn:
Iversen Wergeland
Kjønn:
m
Fødselsdato:
-
Fødselsår:
1899
Alder:
-
Fødestad:
Brekke Sogn
Bustad:
Breke Sogn
Stilling/stand:
ug Gårdsarb.
Familiestilling:
-
Utreisedato:
1927-06-24
Ekspedert dato:
-
Kontraktsdato:
-
Utreisehamn:
Bergen
Reisemål:
Mandovi Wis. U.S.A.
Ankomstdato:
-
Skip:
-
Linje:
N.A.L.
Agent:
-
Årsak:
A)
Nytt yrke:
Farming
Har billett?:
Billet fra onkel
Har pass?:
Reisepass Bergen S. 7 sendt F. K.K. 24/6-27 Skattefriattest
Reiser med familie?:
-
Merknadar:
-

Fraktkostnad:
-
Tek med pengar:
-
Billett betalt?:
-
Betalingsmerknad:
-
Reiseløyve:
-
Ny gruppe:
-
Herad:
-
Futedøme:
-
Statsborgarskap:
-
Går ut/Stroken:
-
hendelsesdato:
1927-06-24

Løpenummer:
1304
Protokollreferanse:
-
Side:
-
År:
1927
Prestegjeld:
-
Merknadar:
-

Kjeldeinformasjon:

Emigrantar over Bergen 1874-1930

Gå til kjelde

Fylke:
Bergen
Kommune (1947):
Bergen
Geografisk område:
Bergen komm.
Startår:
1874
Sluttår:
1930

Emigrasjon:

1927 1304

Side:
-
Løpenummer:
1304
Protokollreferanse:
-
Prestegjeld:
-
Skanna side:
-
Oppbevaringstad

Rapportar