Dødsfall: fa00000000674101

Person: Gudmund Gundersen Våg f. i Vivelstad i Helgeland

Permanent ID: pa00000000825755
Førenamn:
Gudmund
Etternamn:
Gundersen Våg f. i Vivelstad i Helgeland
Kjønn:
m
Stilling/stand:
Ugift sjømann
Dødsdato:
1942-10-21
Dødsstad:
-
Dødsårsak:
-
Fødestad:
-
Fødselsdato:
06-15
Fødselsår:
1919
Alder:
15/6-1919
Bustad:
-
Postnummer:
-
Arving:
-
Rolle:
avdød

Id:
fa00000000674101
Løpenummer:
-
Meldt:
-
År:
-
Stad:
-
Embete:
-
Protokollreferanse:
-
Side:
-
Skiftekategori:
-
Merknadar:
-
Skifteregistreringsdato:
-

Kjeldeinformasjon:

Dødsfall i Davik, Nordfjord 1911-1955

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Sogn og Fjordane
Kommune (1947):
Davik
Geografisk område:
Davik komm.
Startår:
1911
Sluttår:
1955

Dødsfall:

fa00000000674101

Id:
fa00000000674101
Løpenummer:
-
Meldt:
-
År:
-
Stad:
-
Embete:
-
Bidragsytarar
Ansvarleg aktør

Rapportar