Førenamn:
Ove Albert
Etternamn:
Moe
Kjønn:
m
Stilling/stand:
Kaiarbeider Gift
Dødsdato:
1911-05-13
Dødsstad:
-
Dødsårsak:
-
Fødestad:
-
Fødselsdato:
-
Fødselsår:
-
Alder:
50
Bustad:
Baahus gt. 3
Postnummer:
-
Arving:
Hustru Anna Elisabeth
Rolle:
-

Id:
fa00000000445325
Løpenummer:
32
Meldt:
1911-05-15
År:
1911
Stad:
-
Embete:
-
Protokollreferanse:
3L0007
Side:
274
Skiftekategori:
Intet å skifte
Merknadar:
-
Skifteregistreringsdato:
-

Kjeldeinformasjon:

Dødsfall i Trondheim 1908-1930

Gå til kjelde

Fylke:
Sør-Trøndelag
Kommune (1947):
Trondheim
Geografisk område:
Trondheim komm.
Startår:
1908
Sluttår:
1930

Dødsfall:

1911:32

Id:
fa00000000445325
Løpenummer:
32
Meldt:
1911-05-15
År:
1911
Stad:
-
Embete:
-

Rapportar