Dødsfall: 2000

Person: Arnold Egil Gauslaa

Permanent ID: pa00000000465149
Førenamn:
Arnold Egil
Etternamn:
Gauslaa
Kjønn:
m
Stilling/stand:
-
Dødsdato:
2000-07-02
Dødsstad:
-
Dødsårsak:
-
Fødestad:
-
Fødselsdato:
03-21
Fødselsår:
1934
Alder:
-
Bustad:
-
Postnummer:
4790
Arving:
-
Rolle:
avdød

Id:
fa00000000388652
Løpenummer:
-
Meldt:
-
År:
2000
Stad:
-
Embete:
Sand sorenskriverembete
Protokollreferanse:
-
Side:
-
Skiftekategori:
-
Merknadar:
-
Skifteregistreringsdato:
-

Kjeldeinformasjon:

Dødsfall i Noreg (1947) 1995-april 2001

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Hele Norge
Startår:
1947
Sluttår:
2001

Dødsfall:

2000

Id:
fa00000000388652
Løpenummer:
-
Meldt:
-
År:
2000
Stad:
-
Embete:
Sand sorenskriverembete

Rapportar