Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer
Permanent ID: pa00000000154999
Førenamn:
Hanna Christie
Etternamn:
Barratt
Kjønn:
k
Stilling/stand:
-
Rolle:
avdød
Dødsdato:
1994-01-16
Dødsstad:
-
Dødsårsak:
-
Fødestad:
-
Fødselsdato:
04-29
Fødselsår:
1907
Alder:
-
Bustad:
-
Postnummer:
5032
Arving:
-

År:
1994
Løpenummer:
-
Side:
-
Meldt:
-
Stad:
-
Embete:
Bergen byfogdembete
Protokollreferanse:
-
Skiftekategori:
-
Skifteregistreringsdato:
-
Merknadar:
-

Kjeldeinformasjon:

Dødsfall i Noreg (1947) 1995-april 2001

Gå til full kjeldeinformasjon

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge
Startår:
1947
Sluttår:
2001

Dødsfall:

1994

År:
1994
Løpenummer:
-
Meldt:
-
Stad:
-
Embete:
Bergen byfogdembete

Rapportar