Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L1018: Menn og kvinner

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 1018: 1967, menn og kvinner, Eri - Ex

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknadar

Menn og kvinner: Eri - Ex. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skanna:
Merknadar:
Ansvarleg aktør
Skanna versjon